DOKUMENTY DO POBRANIA


Poniżej, klikając ikonę po lewej stronie, można pobrać najważniejsze dokumenty dotyczące naszej Szkoły
 
DOKUMENTY SZKOLNE
STATUT SZKOŁY WZO
PLAN PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
W SOBOLEWIE
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO REGULAMIN DOWOZU DZIECI
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY
*** RADA RODZICÓW
KONKURSY PRZEDMIOTOWE ZGODA
I REGULAMIN WYCIECZKA
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZESTAW PROGRAMÓW
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19
PODANIA O
ZWOLNIENIE Z LEKCJI WF DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGAZAMINU
ŚWIETLICĘ
+ OŚWIADCZENIE
samodzielny dojazd
WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI
Wniosek o nagrodę wójta OBIADY
DOKUMENTY
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
OŚWIADCZENIE
o odpowiedzialności za samodzielny powrót dziecka ze szkoły


Copyright(c) 2006. . Wszystkie prawa zastrzeżone.