SZKOŁA W EUROPIE


Nasza szkoła prowadzi aktywną współpracę ze szkołami z zagranicy (Francja i Włochy). Uczniowie nie tylko mają szansę doskonalić znajomość języka angielskiego poprzez pisanie listów i wiadomości, ale także poszerzać wiedzę o innych kulturach i obyczajach przyjmując uczniów szkół partnerskich bądź odwiedzając ich kraje. Zapraszamy do obejrzenia migawek z kolejnych lat naszych podróży i wymiany młodzieżowej między zaprzyjaźnionymi krajami.

WARSZTATY JĘZYKOWE W LONDYNIE
LUTY 2014

W roku szkolnym 2013/2014 odbyli się nasze drugie w historii szkoły warsztaty językowe. Podróż odbyła się w terminie 7-12.02.2014. Po raz kolejny wyjazd zagraniczny był integracją ZS w Sobolewie z SZ w Gończycach. Również brali udział uczniowie ze szkoły w Korytnicy i Zamościa. Ilość uczestników 45.Kierownik wycieczki i organizator mgr Olena Karpova. Opiekunowie mgr Joanna van Berkel, mgr Marta Bieńko, mgr Irena Iwasyk.

Współpraca z BTM ''ATAS'' jak zawsze - czysta przyjemność. :) Uczestnicy podróżowali luksusowym autokarem Scania, mieszkali w rodzinach brytyjskich w dzielnicy Plumstead. Z pogodą było różnie: to słonecznie, to typowo po angielsku :) - deszczowo. W każdym ze zwiedzanych muzeów mieliśmy wykłady z historii sztuki , prowadzone przez p. Martę Lewandowską. Uczniowie uzupełniali zeszyty ćwiczeń. W sumie zwiedziliśmy the British Museum, the Natural History Museum, the Science and Technique Museum, Madam Tussoud’s Museum of Vax Figures, the National Gallery, London Museum. Spacerowaliśmy po the Trafalgar Square, China Town, Picadilly, the Westminster Abbey, the Houses of Parliament, the Greenwich Village. Fani piłki nożnej mieli dodatkową atrakcję - zwiedzanie Stadionu Chelsea FC. Oglądanie panoramy Londynu z London Eye na zawsze zostanie w pamięci, jak I podróż statkiem po Tamizie. Dużo upominków było kupione na Oxford Street.

Specjalne podziękowania dla wspaniałej Pani Pilot - P. Agnieszce Baranieckiej.

Warsztaty były sukcesem.

Mgr Olena Karpova

Relacja w języku angielskim

Memories of France
Wspomnienia z Paryża 2012

First day in Parsie / Pierwszy dzień w Paryżu

Second day in Paris / Drugi dzień w Paryżu

Third Day in Paris / Trzeci dzień w Paryżu

 • continental breakfast / śniadanie kontynentalne
 • tours: travel to Versailles, / z przewodnikiem: podróż do Wersalu
 • Return to Paris / powrót do Paryża
 • tour of the Palace of the Disabled (Napoleon's tomb)
 • tour of the Louvre Museum/ Zwiedzanie Luwru
 • Walk Tuileries Gardens / Spacer Ogrodów Tuileries
 • Board cruise on the Seine
 • Accommodation/ zakwaterowanie

Père Lachaise Cemetery / Cmentarz Pere Lachaise

Père Lachaise Cemetery is the largest cemetery in the city of Paris, France (44 hectares). Père Lachaise is reputed to be the world's most visited cemetery, attracting hundreds of thousands of visitors annually to the graves of those who have enhanced French life over the past 200 years.

Gardens of Versailles

Panthéon/ Panteon

The Panthéon is a building in the Latin Quarter in Paris. It was originally built as a church dedicated to St. Genevieve, now functions as a secular mausoleum containing the remains of distinguished French citizens. It is an early example of neoclassicism, with a façade modeled on the Pantheon in Rome. Located in the 5th arrondissement on the Montagne Sainte-Geneviève, the Panthéon looks out over all of Paris. Designer Jacques-Germain Soufflot had the intention of combining the lightness and brightness of the gothic cathedral with classical principles, but its role as a mausoleum required the great Gothic windows to be blocked.

Latin Quarter / Dzielnica Łacińska

The Latin Quarter of Paris is an area in the 5th and parts of the 6th arrondissement of Paris. It is situated on the left bank of the Seine, around the Sorbonne. Known for its student life, lively atmosphere and bistros, the Latin Quarter is the home to a number of higher education establishments besides the university, such as the École Normale Supérieure, the École des Mines de Paris, the Schola Cantorum, and the Jussieu university campus.

Dzielnica Łacińska w Paryżu jest obszarem, w 5 i części 6 dzielnicy Paryża. Leży na lewym brzegu Sekwany, wokół Sorbonne. Known dla jego życia studenckiego, wspaniałą atmosferę i bistro. Dzielnica Łacińska jest domem dla wielu szkół wyższych, uczelni, np. w École Normale Supérieure,École des Mines de Paris, Schola Cantorum, a Jussieu kampusu uniwersyteckiego.

Notre Dame de Paris / Katedra Notre Dame w Paryżu

Notre Dame de Paris also known as Notre Dame Cathedral is a Gothic, Roman Catholic cathedral on the eastern half of the Île de la Cité in the fourth arrondissement of Paris, France. It is the cathedral of the Catholic Archdiocese of Paris: that is, it is the church that contains the cathedra (official chair) of the Archbishop of Paris, currently André Vingt-Trois.

Notre Dame w Paryżu znana również jako Katedra Notre Dame jest gotycką, romańską katedrą katolicką na wschodniej połowie Île de la Cité w czwartej dzielnicy Paryża we Francji. Jest to katedrą Katolickiej Archidiecezji Paryskiej, to znaczy, że jest to kościół, który zawiera katedre (oficjalne krzesło) arcybiskupa Paryża, obecnie André Vingt-Trois.

Centre Georges Pompidou/ Centrum Georges Pompidou

Centre Georges Pompidou is a complex in the Beaubourg area of the 4th arrondissement of Paris, near Les Halles, rue Montorgueil and the Marais. It was designed in the style of high-tech architecture.

Eiffel Tower / Wieża Eiffla

The Eiffel Tower is a wrought iron lattice tower, located on the Champ de Mars in Paris. It has become both a global cultural icon of France and one of the most recognizable structures in the world. The tower is the tallest building in Paris, millions of people ascend it every year.

It is named after the engineer Gustave Eiffel, whose company designed and built the tower.

Arc de Triomphe / Łuk Triumfalny

The Arc de Triomphe is one of the most famous monuments in Paris. It stands in the centre of the Place Charles de Gaulle, at the western end of the Champs-Élysées. The Arc de Triomphe honours those who fought and died for France in the French Revolutionary and the Napoleonic Wars, with the names of all French victories and generals inscribed on its inner and outer surfaces. Beneath its vault lies the Tomb of the Unknown Soldier from World War I.

Louvre Pyramid / Piramida Luwru

Louvre Pyramid is a large glass and metal pyramid, surrounded by three smaller pyramids, in the main courtyard of the Louvre. The large pyramid serves as the main entrance to the Louvre Museum. Completed in 1989, it has become a landmark of the city of Paris.

Saint-Pierre de Montmartre / Kościół świętego Piotra

The Church of Saint Peter of Montmartre is the lesser known of the two main churches on Montmartre in Paris, the other being the 19th-century Sacré-Cœur Basilica. Historically, however, it has the greater claim to fame.

Moulin Rouge

The Moulin Rouge is a cabaret in Paris. It was built in 1889. Today the Moulin Rouge is a tourist attraction, offering musical dance entertainment for visitors from around the world.

Les Invalides

Les Invalides is a complex of buildings in the 7th arrondissement of Paris, containing museums and monuments, all relating to the military history of France, as well as a hospital and a retirement home for war veterans.

Place de la Bastille / Plac Bastylii

The Place de la Bastille is a square in Paris, where the Bastille prison stood until the 'Storming of the Bastille' and it is subsequent physical destruction between 14 July 1789 and 14 July 1790 during the French Revolution.

Palace of Versailles / Pałac Wersalski

The Palace of Versailles, or simply Versailles, is a royal château in Versailles in the Île-de-France region of France. When the château was built, Versailles was a country village; today, however, it is a suburb of Paris. Versailles is famous not only as a building, but as a symbol of the system of absolute monarchy.

EURODISNEYLAND

 • continental breakfast / śniadanie kontynentalne
 • Full day visit to EuroDisney
 • Theme Park / Park rozrywki
 • departure in the evening, driving non-stop / wyjazd wieczorem, jazda non-stop

Tropical Islands / Wyspy tropikalne

Teachers / Nauczyciele

The End / Koniec


WYCIECZKA DO WŁOCH
18-24 października 2011

Od września 2010 roku do listopada 2011, Publiczne Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie uczestniczy w projekcie edukacyjnym "Zagrajmy o sukces". W ramach tego projektu grupa projektowa uczniów z gimnazjum wzięła udział u konkursie "Warto grać o sukces" - którego została laureatem. Nagrodą była wycieczka do Włoch, która odbyła się w dniach 18-24 X 2011 r.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wycieczki w formie prezentacji.


WARSZTATY JĘZYKOWE W LONDYNIE
LANGUAGE COURSES IN LONDON
4 - 9 lutego 2011

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją o naszej zachwycającej wyprawie do Londynu i obejrzenia zdjęć (pokaz slajdów uruchamia kliknięcie zdjęcia z prawej), wykonanych jej uczestnikami. Serdecznie zapraszamy dołączyć się do nas w naszych następnych wyprawach i kursach językowych.
We invite you to read a brief report from our extremely interesting trip and have a look at the photos that our students made in London. You are heartily invited to join us in our next journeys and language courses.


 • W lutym, przed samym rozpoczęciem ferii zimowych, w życiu naszej szkoły miało miejsce ważne wydarzenie - wyjazd naszych uczniów do Londynu! Ta wyprawa była rezultatem połączonych starań dwóch szkól - w Sobolewie i Gończycach.

  In February, just before the beginning of winter holidays, an important event in the life of our school took place - a trip of our students to London! It was a result of joined efforts of two schools - in Sobolew and Gończyce.

 • Ale szczególnie ważnym jest ten fakt, że to nie była tylko wycieczka z oglądaniem zabytków, ale również i warsztaty językowe.

  But what is more important it was not only an excursion with the aim of sightseeing, but also an English language course.

 • Grupa naszych uczniów miała wspaniałą możliwość pogłębić wiedzę w zakresie języka angielskiego, będąc w kraju nosicieli danego języka, mieszkając w typowych brytyjskich rodzinach, komunikując z anglikami w sytuacjach codziennego życia (podczas zwiedzania muzeów, pytając o drogę, na zakupach. Oprócz tego, w związku z tym, że niektóre rodziny pochodzili z innych krajów - to była dobra lekcja tolerancji, rozumienia innych kultur i okazywania wzajemnego szacunku.

  Our group of students had an excellent opportunity to improve knowledge of English being in the country of the language we study, living in typical British families, communicating with Englishmen in everyday life situations (during visiting museums, when asking the directions, while shopping. Besides, as some of the families were from other countries by origin - it was a good lesson of tolerance, understanding other cultures and showing mutual respect.

 • Jesteśmy pewni, że ta podróż pomogła naszym uczniom być bardziej pewnych siebie.

  We are sure, that this trip helped our students to become more sure of themselves.

 • Każdy dzień naszego pobytu w Londynie był wypełniony wydarzeniami: zwiedziliśmy Greenwich, London Eye, British Museum, Houses of Parliament, Big Ben, Buckgingham Palace, Westminster, Madame Tussaud's, St. Paul's Cathedral, the Tower of London and Natural History Museum, Tower Bridge, Millennium Bridge. Płynęliśmy statkiem po Tamizie; promem - przez La Manche. Wrażenia po tej podróży są bezcenne.

  Every day of our being in London was full of colourful events: we visited places like Greenwich, London Eye, British Museum, Houses of Parliament, Big Ben, Buckgingham Palace, Westminster, Madame Tussaud's, St. Paul's Cathedral, the Tower of London and Natural History Museum, Tower Bridge, Millennium Bridge. We made a one - hour cruise on the river Thames. We crossed La Manche on a ferry. The impressions from this trip are invaluable.

 • Atmosfera podczas naszej wyprawy była bardzo przyjazna, wypełniona dobrym humorem i żartami, wzajemnym zrozumieniem i wzajemną pomocą w każdej sytuacji.

  The atmosphere of our journey was very friendly, full of good humour and kind jokes, mutual understanding and helping each other in every situation.

 • Chcemy powiedzieć nasze słowa szczególnej wdzięczności turystycznej agencji ATAS: wszystko przebiegało według ustalonego programu, obsługa była na najwyższym poziomie, nasz pilot - pani Lucyna - to profesjonalista o bardzo wysokich kwalifikacjach.

  Special words of gratitude to our tour agency ATAS: all that was in our programme was fulfilled, the service was on a high level, the pilot - Mrs Lucy - is a real professional, a very flexible and of high qualifications specialist.

 • I my, opiekunowie (p. Krzysztof Łapacz, p. Olena Karpova, p. Joanna van Berkel, p. Ewa Leśniowska) przyłożyliśmy wszystkich starań ,żeby służyć pomocą i gwarancją bezpieczeństwa naszym uczniom podczas całych warsztatów językowych.

  And we, the supervising staff (Krzysztof Łapacz, Olena Karpova, Joanna van Berkel, Ewa Leśniowska), tried to do our best to be a real help and protection to our students during all the time of our trip.

 • My wszyscy - i dzieci, i kadra pedagogiczna - bawiliśmy się świetnie, co widać na załączonych dalej zdjęciach.

  All of us - both kids and teaching staff - had great fun, that can be easily seen in the attached below photos.

Opracowała Olena Karpova  

A.S.


CONCORDIA 2010

lipiec/sierpień 2010
Węgry - Budapeszt

Nasz pobyt Na Węgrzech
INTERCAMP 2009

maj/czerwiec 2009
Holandia - Wellerlooi

Nasz pobyt w Holandii
DROP INTO POLAND 2008

lipiec/sierpień 2008
Polska - Warszawa - Lublin - Kazimierz Dln. - Polewicz k. Wilgi

Lato 2008 w Kazimierzu Dolnym
INTERCAMP 2007

maj 2007
Francja - Strasburg - Gundershoffen

Lato 2007 we FrancjiW marcu 2005 roku grupa uczniów naszego gimnazjum odwiedziła szkołę partnerską w Noisiel, niedaleko Paryża. Uczniowie Ci mieszkali u rodzin francuskich, dokładnie poznając panujące tam obyczaje. W kwietniu 2006 roku Ci sami uczniowie przyjęli swoich francuskich kolegów w swoich domach, zapoznając ich z kulturą i zwyczajami w Polsce.

28 V 2005 Z kolegami z Francji w Warszawie

   To już druga wizyta gości z zagranicy. Pierwsza z nich miała miejsce w październiku 2005 roku. Wtedy to do Sobolewa przyjechali uczniowie ze szkoły włoskiej I.T.C. D. Serrami, by wspólnie opracować tematy dotyczące podobieństw i różnic w życiu codziennym w obu krajach.

Uczniowie ze Szkoły Partnerskiej        Uczniowie ze Szkoły Partnerskiej

   W celu kontynuacji projektu uczniowie z naszego gimnazjum wyjadą do Falconare we Włoszech w maju bieżącego roku, by kontynuować współpracę międzynarodową.

Pozdrowienia z Włoch!

   Oprócz wymian i projektów, w tym roku odbędą się obozy językowe prowadzone wyłącznie przez wykładowców angielskich, zazwyczaj studentów lub nauczycieli akademickich.
   W roku 2004 odwiedził naszą szkołę ambasador z bardzo dalekiego kraju - z Australii. Uczniowie wykonali dla Gościa program artystyczny przedstawiając ludowe tańce polskie.

Ambasador Australii z gospodarzami za stołemCopyright (c) 2006. Sobol Design. Wszystkie prawa zastrzeżone.