Patron naszej szkoły - Henryk Sienkiewicz • 05.05.1846 - przychodzi na świat w Woli Okrzejskiej (Podlasie, ziemia łukowska) w rodzinie ubożejącego szlachcica, Józefa Sieniewicza;

 • 1866 - uzyskuje świadectwo dojrzałości i zgodnie z wolą rodziców zapisuje się na wydział lekarski w Warszawskiej Szkole Głównej (isniejącego w latach 1862-1869 uniwersytetu), w roku następnym przenosi się na wydział filologiczno-historyczny;

 • 1869 - debiut dziennikarski w "Przeglądzie Tygodniowym", gdzie drukuje recenzję teatralną; szybko okazyje się cenionym współpracownikiem kilku warszawskich czasopism;

 • 1871 - debiut powieściowy, tygodnik "Wieniec" drukuje jego młodzieńczą powieść pt. "Na marne", w roku następnym ukazują się Humoreski z teki Worszyłły, w tym też okresie zdobywa Sienkiewicz uznanie jako felietonista, pisujący pod pseudonimem Litwos;


 • 1874 - kupuje wraz z przyjaciółmi pismo "Niwa", gdzie redaguje dział literacki - nadal jest aktywnym publicystą (cykl felietonów Chwila obecna

 • 1875 - powstaje opowiadanie Stary sługa, rok później Hania i Selim Mirza;

 • 1858 - rozpoczyna naukę w gimnazjum realnym w Warszawie;

 • 1876 - wyjeżdża do Afryki, zwiedza cały kraj, czego owocem są drukowane w Gazecie Polskiej korespondencje (podobne w formie do reportaży) pt. "Listy z podróży do Ameryki", w tym czasie powstaje opowiadanie "Sachem" (o tragicznym losie amerykańskich Indian) oraz "Szkice węglem", wtrząsanjący obraz stosunków panujących na polskiej wsi, innym owocem tej podróży jest słynna nowela "Latarnik";

 • 1879 - przyjeżdża do kraju, gdzie jest bardzo życzliwie przyjęty, opublikowane do tej pory dzieła zyskały mu liczne grono zwolenników; nadal prowadzi ożywioną działalność dziennikarską, wygłasza odczyty, powstaje nowela "Za chlebem", opisująca smutny los polskich emigrantów szukających szczęścia w Ameryce;

 • 1878 - wraca do Europy, zatrzymuje się na rok w Paryżu, publikuje opowiadania "Orso", "Przez stepy", "Janko Muzykant";

 • 1881 - zawiera związek małżeński z Marią Szetkiewiczówną, ale ich pożycie trwa krótko, Maria Sienkiewiczowa umiera w 1885 roku, osieracając dwoje dzieci;

 • 1883 - periodyk Słowo rozpoczyna druk powieści "Ogniem i mieczem", opowiadającej o dziejach wojen polsko-kozackich z połowy XVII wieku - czytelniczemu sukcesowi towarzyszą głosy krytyki, np. idealizowanie (tzw. dodatnie ubarwianie) postaci księcia Wiśniowieckiego; jest to pierwsza część Trylogii;

 • 1884 - 1886 - Słowo drukuje drugą część Trylogii, powieść "Potop", przedstawiającą dzieje szwedzkiego najazdu na Polskę (1655-1657) - powieść wywołuje entuzjazm czytelników i pochwały krytyki, Sienkiwicz zdobywa pozycję najpopularniejszego polskiego pisarza;

 • 1887 - 1888 - Słowo drukuje ostatnią część Trylogii, "Pana Wołodyjowskiego", opowiadającą o toczonej w drugiej połowie XVII wieku walce Polaków z Turkami w obronie kresów ówczesnej Rzeczpospolitej. Trylogia staje się najpopularniejszą polską książką, przynosząc autorowi sławę i sukces materialny;

 • 1890 - wyjeżdża do Afryki, zwiedza Egipt i zanzibar, wyprawę w głąb lądu przerywa atak febry, powstają "Listy z Afryki";

 • 1891 - ukazuje się powieść o problematyce współczesnej pt. "Bez dogmatu", która wzbudza znaczne zainteresowanie, nawet za granicą;

 • 1893 - żeni się z córką bogatego odeskiego kupca Wołodkowicza, Marią - małżeństwo kończy się nieszczęśliwie, po miesiącu państwo młodzi rozstają się w czasie podróży poślubnej;

 • 1893 - 1894 - powstaje "Rodzina Połanieckich", druga z głośnych powieści współczesnych Sienkiewicza;

 • 1894 - 1896 - pisze "Quo vadis", powieść z dziejów pierwszych chrześcijan, która jest drukowana przez kilka gazet; dzieło to przynosi Sienkiewiczowi światową popularność;

 • 1897 - 1900 - pisze "Krzyżaków", opowieść o dziejach konfliktu polsko-krzyżackiego zakończonego bitwą pod Grunwaldem (1410), powieść ta ma dodać ducha Polakom zagrożonym pruskim uciskiem (w Poznańskim);

 • 1900 - z okazji jubileuszu 25-lecia pracy pisarskiej od wdzięcznych rodaków otrzymuje w darze majątek Oblęgorek pod Kielcami;

 • 1905 - otrzymuje literacką Nagrodę Nobla (głownie za "Quo Vadis", które zrobiło światową karierę);

 • 1907 - pisze "Na polu chwały", powieść z czasów Sobieskiego;

 • 1910 - publikuje powieść współczesną "Wiry", panflet na ruch rewolucyjny;

 • 1911 - powstaje "W pustyni i w puszczy" powieść przygodowa dla dzieci i młodzieży;

 • 1914 - wybuchła I wojna światowa - Sienkiewicz wyjeżdża do neutralnej Szwajcarii, gdzie uczestniczy w pracach Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, zorganizowanych przez wybitnego polskiego pianistę Ignacego Paderewskiego;

 • 15.11.1916 - umiera w Vevey (Szwajcaria) nie dokończywszy pracy nad książką, powieścią z czasów napoleońskich pt. "Legiony";


  • Ekranizacje dzieł noblisty:

  • 1912 r. - "Krwawa dola" na podstawie nowelki "Szkice węglem" reż. Władysław Paliński (film nie zachował się)
  • 1915 r. - "Potop" w rosyjskiej adaptacji, z Iwanem Mozżuchinem w roli Kmicica reż. Piotr Czardynin (fragmenty Edward Puchalski)
  • 1921 r. - "Na jasnym brzegu" reż. Edward Puchalski
  • 1923 r. - "Bartek Zwycięza" reż. Edward Puchalski
  • 1930 r. - "Janko Muzykant" reż. Ryszard Ordyński
  • 1956 r. - "Szkice węglem" reż. Antoni Bohdziewicz
  • 1956 r. - "Komedia z pomyłek" reż. Jerzy Zarzycki
  • 1960 r. - "Krzyżacy" reż. Aleksander Ford, więcej o filmie >>
  • 1969 r. - "Pan Wołodyjowski" reż. Jerzy Hoffman
  • 1969 r. - "Przygody Pana Michała" reż. Paweł Komorowski
  • 1970 r. - "Nowy Janko Muzykant" reż. Jan Lenica - animowana adaptacja z happy endem
  • 1973 r. - "W pustyni i w puszczy" reż. Władysław Ślesicki
  • 1973 r. - "Potop" reż. Jerzy Hoffman
  • 1978 r. - "Rodzina Połanieckich" reż. Jan Rybkowski
  • 1983 r. - "Hania" scenariusz łączy dwie nowele: "Starego sługę" i "Hanię" reż. Stanisław Wohl i Stanisław Wierzbiański
  • 1999 r. - "Ogniem i mieczem" reż. Jerzy Hoffman
  • 2000 r. - "Quo Vadis" reż. Jerzy Kawalerowicz
  • 2001 r. - "W pustyni i w puszczy" reż. Gavin Hood (Maciej Dutkiewicz zachorował)
  Produkcja planowana (film nie został zrealizowany):
  • 1913 r. - "Obrona Częstochowy" na podstawie fragmentów "Potopu" reż. Edward Puchalski (film zatrzymany przez rosyjską cenzurę, fragmenty wykorzystane do filmu z 1915 r. reż. Piotra Czardynina)
  • 1939 r. - "Hania" reż.Józef Lejtes (film przerwany z powodu wybuchu II wojny światowej
  • 2002 r. - "Krzyżacy" reż. Jarosław Żamojda, więcej o filmie >>
 • O patronie naszej szkoły wiele się dowiecie czytając prace uczennicy naszej szkoły Ani Staniak. Zapraszamy do lektury. Zobacz pracę >>

 • 18 portretów i kilka innych zdjęć dotyczących patrona możecie ściągnac klikając tu: [sienkiewicz.zip]

 • Więcej infomacji o patronie naszej szkoły na stronie monika.univ.gda.pl/~literat/autors/sienk.htm. Znajdziecie tam kompletne teksty utworów: Quo Vadis, Krzyżacy, Potop, Szkice Węglem, Janko Muzykant, Latarnik, Za chlebem, Sachem, Sad Ozyrysa, Legenda Żeglarska, H.K.T. Bajka, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela. Jest tez wykaz książek dotyczących życia i twórczosci Sienkiewicza.

 • Po więcej informacji na temat naszego patrona jak również wiele innych tematów związanych z historią, j. polskim, i innymi zagadnianiami wejdź w dział dydaktyka.
 • Copyright (c) 2006. . Wszystkie prawa zastrzeżone.