SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIERok szkolny 2011-2012

Nasza Szkoła przystąpiła do programu
''Szkoły Promujące Zdrowie''

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu - ''Szkoły Promujące Zdrowie''.

Ten program ma na celu uświadomienie uczniom korzyści płynących:

 • ze zdrowego odżywiania,
 • aktywności ruchowej,
 • poczucia bezpieczeństwa,
 • dbania o swoje zdrowie

Żeby zostać kandydatem programu ''Szkoły Promującej Zdrowie'' należało podjąć następujące działania:

- przeprowadzić szkolenie Rady Pedagogicznej
- podjąć uchwałę dotyczącą akceptacji naszego przedsięwzięcia
- przeprowadzić ankietę wśród uczniów i rodziców
- przeprowadzić głosowanie uczniów potwierdzające przystąpienie do programu
- ogłosić konkurs na logo i hasło ''Szkoły Promujące Zdrowie''.

Głosowanie

Dyrekcja szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 10.01.2012 powołała Zespół ds. Promocji Zdrowia w składzie:

- Hanna Banaszek - nauczyciel biologii
- Halina Janisiewicz - nauczyciel przyrody
- Ewa Figacz - nauczyciel nauczania zintegrowanego
- Renata Jankowska-Babik - pedagog
- Paweł Białecki - nauczyciel wychowania fizycznego
- Jolanta Dudek - pielęgniarka szkolna
- Lena Sierańska - rodzic.

Już na pierwszym spotkaniu zespół opracował systemowe działania w zakresie promocji zdrowia, które zostały zrealizowane w ciągu roku:

- Pogadanki na godz. wych. nt. zdrowego odżywiania, używek i polubownego rozwiązywania problemów (wg ankiet poziom agresji w szkole jest niski).

- Przygotowanie apelu promującego zdrowie: plakaty, prezentacje multimedialne, gazetki, sporządzanie i degustacje zdrowych potraw, festiwal piosenki o zdrowiu i higienie, rozstrzygnięcie konkursu na logo i hasło szkoły promującej zdrowie

 • akcja ''Szklanka mleka'',
 • akcja ''Owoce w szkole'',
 • nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • korzystanie przez uczniów z porad psychologa i pedagoga szkolnego.

- Na zajęciach technicznych realizowano moduł ''O żywności i żywieniu'' - uczniowie wg jadłospisów przygotowanych przez siebie, przyrządzali dania, zachowując odpowiednią jakość potraw, higienę i estetykę podawanych posiłków. W ten sposób kształtują świadomość konsumenta przy wyborze produktów (substancje dodawane do żywności). Przede wszystkim znają negatywny wpływ fast foodów na zdrowie człowieka.

W naszej szkole odbywają się również zajęcia wspierające promocję zdrowia:

- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, SKS, aerobik, koło taneczne, wycieczki rowerowe, wyjazdy na basen, gry w tenisa stołowego i ziemnego, gra w szachy, spotkania z dietetykiem oraz spotkania nt. używek i przemocy w cyberprzestrzeni.

Instytucje wspierające nas w programie ''Szkoły Promujące Zdrowie'' to:

Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice, SANEPID, GOPS, Ośrodek Zdrowia, Policja, Parafia, PPP w Garwolinie, COMS - Warszawa, Urząd Marszałkowski, Fundacja Pedagogium.

Podsumowaniem wszystkich działań był apel promujący zdrowie i zdrową żywność.

Rozstrzygnięto konkurs na hasło, które brzmi:

''Zdrowo jemy i żyjemy''

Było ono myślą przewodnią działań w roku szkolnym 2011/2012.

Spośród wielu prac, które wpłynęły na konkurs wybrano właśnie to logo:

A tak, bawili się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum na apelu:

W roku szkolnym 2012/2013 mottem przewodnim jest hasło ''Aktywni dla zdrowia''.

Opracowały: H. Banaszek H. Janisiewicz

A.S.

******************************************************************************

Rok szkolny 2012-2013

W drugim roku działań w ramach programu Szkoły Promujące Zdrowie nasza szkoła realizowała priorytet ''Aktywni dla zdrowia''. Promocja zdrowia przez aktywność fizyczną odbywała się poprzez różne działania m.in.:

 1. zajęcia sportowe
 2. ''Biała szkoła'' w Bukowinie Tatrzańskiej (luty 2012)
 3. regularne wyjazdy uczniów na basen
 4. Dzień Ziemi - 30 IV 2013, na który składały się:
  • ekspozycja i ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszą gazetkę klasową promującą aktywność ruchową
  • festiwal piosenek o zdrowiu
  • prezentacja przez uczniów własnych wierszy o zdrowym stylu życia
  • inscenizacja uczniów gimnazjum pt. ''Po rozum do głowy''
  • rozgrywki piłki siatkowej i piłki nożnej między nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły a uczniami
 5. 02.VI.2013r. odbyła się Biesiada Rodzinna dla społeczności szkolnej i lokalnej:
  • Podsumowano działania SzPZ w roku szk.2012/13
  • Pokaz zasad udzielania I-ej pomocy przedmedycznej (drużyna harcerska) w ramach programu WOŚP ''Ratujemy i uczymy ratować''
  • Festiwal piosenki o zdrowiu
  • Inscenizacja koła teatralnego pt. ''Król bul'' oraz ''Demeter i Kora''
  • Rozgrywki sportowe całych rodzin, nauczycieli i pracowników szkoły

Opracowały: H. Banaszek H. Janisiewicz

A.S.

******************************************************************************

Rok szkolny 2013 - 2014

Trzeci rok działań w ramach programu Szkoły Promujące Zdrowie odbywał się pod hasłem ''Bezpieczeństwo w życiu codziennym''.

By nasi uczniowie mieli poczucie bezpieczeństwa w każdym miesiącu i w każdej sytuacji życiowej podjęto szereg działań, zmierzających w tym kierunku:

 1. w październiku 2013 r. wykonano gazetkę informacyjną na korytarzu szkolnym i opracowano dekalog bezpiecznych zachowań,
 2. w marcu 2014 roku przeprowadzono akcję pod hasłem ''Bezpiecznie w sieci - bezpieczniej w życiu''. W ramach tej akcji zorganizowano ''Dzień Bezpiecznego Internetu'',
 3. podczas Dnia Ziemi 2014 r. uczniowie kl. IVa i VIa przygotowali inscenizację pt. ''Ja odpowiadam za swoje zdrowie i bezpieczeństwo'',
 4. dzieci klasy 2b szkoły podstawowej tańcząc i śpiewając przedstawiły zasady bezpiecznego zachowania się,
 5. w miesiącu kwietniu zorganizowano Tydzień Bezpiecznego Ruchu Drogowego,
 6. obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa, Dzień Zdrowia,
 7. podczas corocznych Biesiad Rodzinnych towarzyszy nam Straż Pożarna i Policja,

Po dokonaniu sprawozdania z okresu kandydackiego decyzją Kuratora Mazowieckiego nasza szkoła została przyjęta do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Dalsze nasze działania zmierzają do nadania naszej Szkole Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Opracowali: H. Banaszek H. Janisiewicz, J. Czyżewski

A.S.

******************************************************************************

Rok szkolny 2014 - 2015

W ramach programu Szkoły Promujące Zdrowie nasze działania realizują hasło ''Zdrowie na talerzu''. Hasło to zmierza do poprawy złych nawyków żywieniowych naszych uczniów:

 1. w październiku 2014 r. odbyły się w szkole ''Dni zdrowego odżywiania'' podczas których zorganizowano wystawę owoców i warzyw oraz ich przetworów w Domowej spiżarni,
 2. w kolejnych dniach uczniowie przygotowali surówki, sałatki, ''zielone'' kanapki, które z apetytem degustowano,
 3. dzieci z klas 0-III przygotowały ''Witaminowe ludki'' i dokonano wystawy,
 4. w grudniu na korytarzu szkolnym stanęła ekologiczna choinka, udekorowana naturalnymi ozdobami, owocami i piernikami.

Opracowali: H. Banaszek H. Janisiewicz, J. Czyżewski

A.S.

DNI EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

I dzień (13.05.2015 r.)

- rozdanie uczniom i nauczycielom plakietek "Uśmiechnij się - uśmiech to zdrowie"

- krótka scenka dla klas O-III pt. „Śmieci mniej - Ziemi lżej” połączona z segregacją śmieci

II dzień (14.05.2015r.)

- konkurs na plakat "Skutki niewłaściwego odżywiania się"

foto3

- międzyklasowy konkurs wiedzy przyrodniczej i o zdrowiu "Moje zdrowie - mój skarb"

foto4

III dzień (15.05.2015 r.)

- straganik owoców i warzyw

- degustacja musu jabłkowego

Owoce i warzywa w szkole

Uczniowie kl. I - III biorą udział w programie Owoce i warzywa w szkole. Dzieci otrzymują dwa razy w tygodniu owoc i warzywo. Zwiększa to udział owoców i warzyw w codziennej diecie oraz ma wpływ na nawyki żywieniowe.

Śniadanie daje moc

7 listopada uczniowie klas 0-III brali udział w programie edukacyjny Śniadanie Daje Moc. W czasie zajęć nauczyciele przekazali najmłodszym cenne informacje o 12 zasadach zdrowego odżywiania oraz mówili o roli prawidłowego żywienia. W każdej klasie wspólnie przygotowano i zjedzono najważniejszy posiłek dnia. Dzieci miały radość nie tylko z dzielenia się z innymi, ale także spróbowania nowych smaków, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie inne dzieci i dlaczego właściwie śniadanie jest takie ważne.

Szklanka mleka

Trzy razy w tygodniu dzieci z młodszych klas i grup przedszkolnych piją mleko w ramach programu Szklanka mleka. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Informacje podała E. Figacz

A.S.

******************************************************************************

Rok szkolny 2015 - 2016

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, w której poprzez promowanie zdrowego stylu życia panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej i dobrej współpracy, gdzie podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej.

W tym roku naszym celem jest promowanie higieny osobistej i otoczenia, pod hasłem „Niewłaściwe nawyki higieniczne naszych uczniów”.

Działania podjęte w tym kierunku zmierzały ku temu, by uświadomić naszym uczniom, jak ważne jest dla zdrowia:

 • utrzymanie higieny osobistej i higieny otoczenia w codziennym życiu
 • utrzymanie w czystości odzieży:
 • jakość środowiska przyrodniczego, w którym dziecko żyje
 • właściwy tryb życia
 • zachowanie ciszy

W ramach programu Szkoły Promujące Zdrowie w szkole ogłoszono konkursy:

 • fotograficzny na ''Najpiękniejsze rośliny wiosenne''
 • konkurs plastyczny ''Hałasowi powiedz stop''
 • konkurs na najciekawszą krzyżówkę w klasach I-III szkoły podstawowej
 • konkurs literacko- muzyczny ''Z higieną za pan brat''.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. odbył się Dzień Ziemi w naszej szkole, podczas którego odbyła się prezentacja nagrodzonych prac. W ramach konkursu literacko-muzycznego ''Z higieną za pan brat'' uczniowie przedstawili własne utwory literackie i muzyczne.

Konkurs fotograficzny

Konkurs plastyczny

Konkurs na najciekawszą krzyżówkę w klasach I-III szkoły podstawowej

Konkurs literacko-muzyczny

W celu promowania higieny otoczenia w toaletach szkolnych rozmieszczono hasła zachęcające do przestrzegania zasad higieny, zaś na korytarzach szkolnych hasła propagujące segregację śmieci.

Hasła zachęcające do przestrzegania zasad higieny

Hasła propagujące segregację śmieci

By właściwie dbać o higienę ciała odbyły się lekcje z pielęgniarką, Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień Mycia Rąk.

Światowy Dzień Mycia Rąk

Lekcje z pielęgniarką

Światowy Dzień Zdrowia

12.05.16 r. w szkole odbyła się uroczystość, w czasie której dokonano podsumowania całokształtu pracy szkoły w programie ''Szkoły Promujące Zdrowie''. Tę imprezę zaszczycili swoją obecnością: wójt Andrzej Koszutski, wizytator Kuratorium Oświaty w Siedlcach pani Ewa Dombrowska, przedstawiciele policji i straży pożarnej, lekarze miejscowej przychodni lekarskiej, delegacje sąsiednich szkół oraz rodzice.

Wszyscy zgromadzeni na imprezie świetnie się bawili. Najmłodsi uczniowie prezentowali stroje owocowo – warzywne, stroje promujące aktywność ruchową i bezpieczeństwo, zaś starsi uczniowie w inscenizacji ''Zdrowie na poważnie i na wesoło'' oraz tańcząc i śpiewając promowali zdrowie. Najbardziej oczekiwanym punktem imprezy przeznaczonym dla łakomczuchów i smakoszy była degustacja zdrowej żywności, przygotowanej przez uczniów. Stoły kolorowe i pachnące owocami i warzywami, suto zastawione zachęcały wszystkich do degustacji.

Promocja aktywności ruchowej, zdrowego odżywiania się i bezpieczeństwa

Tańczące owoce i warzywa

Inscenizacja ''Zdrowie na poważnie i wesoło''

Degustacja zdrowych potraw

Opracowali: H. Banaszek, H. Janisiewicz, J. Czyżewski

A.S.

*****

Dnia 29 sierpnia 2016 r. Kapituła powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznała Zespołowi Szkół w Sobolewie Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Przyznanie tego certyfikatu jest uwieńczeniem naszych pięcioletnich działań prozdrowotnych w ramach programu „ Szkoły Promujące Zdrowie”.

H. Banaszek, H. Janisiewicz

A.S.

Galerie zdjęć kryją się pod miniaturkami. Chcesz obejrzeć - kliknij w zdjęcie

Liczba wizyt (od maja 2016):
Copyright (c) 2006. Sobol Design. Wszystkie prawa zastrzeżone.