REKRUTACJA


ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
w roku szkolnym 2019/2020

Załączniki:

  1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Pobierz

  2. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Pobierz

  3. WNIOSEK O KONTYNUOWANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM Pobierz

  4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych i przedszkoli samorządowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew: Link

Z A P R A S Z A M Y !!!Odwiedzin w 2019:
Copyright (c) 2006. Sobol Design | Wszystkie prawa zastrzeżone.