POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNAPsycholog szkolny i jego zadania:

Psycholog szkolny jest osobą biorącą aktywny udział w życiu szkoły. Spotyka się z pojedynczymi uczniami, grupami i całymi klasami. Aktywnie uczestniczy w działaniach wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły. Psycholog w szkole pomaga w trudnych sytuacjach i udziela wsparcia.

Do psychologa szkolnego może zgłosić się:

- uczeń, kiedy:

  • potrzebuje pomocy w radzeniu sobie z problemami
  • nie radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami
  • chciałby z kimś porozmawiać o swoich trudnościach
  • chciałby poradzić sobie z konfliktami rówieśniczymi lub z bliskimi osobami

- rodzic, gdy:

  • niepokoi się o swoje dziecko
  • zauważa, że dziecko ma trudności
  • pragnie je lepiej zrozumieć

Godziny pracy psychologa szkolnego
Katarzyna Staroń
Co warto wiedzieć o rozwoju dzieci i młodzieży?Najlepsze prezenty dla Twojego dziecka


Liczba wejść

Copyright (c) 2006. SD. Wszystkie prawa zastrzeżone.