SZKOŁA RÓWNYCH SZANS


SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - VI edycja

WYCIECZKA DO RADIA

24.10.2017

W dniu 24 października uczniowie klas gimnazjalnych poznali pracę Katolickiego Radia Podlasie. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu Szkoła Równych Szans VI edycja, współfinansowanego przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Więcej...

Z. Beczek
A.S.

GALERIA ZDJĘĆ Z ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

12.04.2017

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Sobolewie w ramach projektu Szkoła Równych Szans VI edycja

Koordynator Z. Beczek
A.S.

**************************

WYCIECZKA DO TVP

31.03.2017

Dostarczyła B. Zabielska
A.S.

**************************

OGŁOSZENIE

5.10.2016

W związku z przystąpieniem do projektu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS VI EDYCJA Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie i Publicznego Gimnazjum w Sobolewie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach realizowanych w ramach projektu, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli prowadzących zajęcia na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w czwartek, tj. 6.10.2016 r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej.

Koordynatorzy
A.S.

**************************

11.10.2016

Ogłoszenie
Plakat
Opis zajęć gimnazjum
Opis zajęć szkoła podstawowa

**************************

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

30.03.2017

Harmonogram zajęć gimnazjum
Harmonogram zajęć szkoła podstawowa
Harmonogram zajęć

Z. Beczek
A.S.

**************************
SZKOŁA RÓWNYCH SZANS
programy rozwojowe szkół - IV edycja

Nasza Szkoła w dniach od 2 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r. realizuje, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Projekt ''Szkoła Równych Szans. IV edycja''

W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.

Projekt ''Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja'' współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. H. SIENKIEWICZA w SOBOLEWIE

w ramach projektu

''Szkoła Równych Szans. IV edycja''

oferuje uczniom następujące zajęcia:
 1. zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. I-III
 2. zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. IV-VI
 3. zajęcia terapii pedagogicznej
 4. zajęcia logopedyczne
 5. zajęcia terapii integracji sensorycznej
 6. zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 7. Koło Małych Dziennikarzy
 8. Klub Młodych Przyrodników (dla ucz. kl. IV-VI)
 9. zajęcia matematyczne (dla ucz. kl. IV-VI) oraz wyjazdy edukacyjne i wyjazdy na basen.

Zajęcia rozpoczynamy 20 sierpnia 2012 r.
Harmonogram zajęć będzie wywieszony na tablicy informacyjnej.

Koordynator Zofia Beczek  


PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. H. SIENKIEWICZA W SOBOLEWIE

w ramach projektu

''Szkoła Równych Szans. IV edycja''

oferuje uczniom następujące zajęcia:
 1. zajęcia wyrównawcze dla uczniów kl. I-III gimnazjum
 2. zajęcia projektu ''Ziemia nasza planeta''
 3. zajęcia matematyczne
 4. zajęcia z uczniem uzdolnionym humanistycznie (polonistyczne i historyczne)
 5. zajęcia dziennikarsko - informatyczne
 6. zajęcia plastyczne
 7. zajęcia z języka angielskiego
 8. wakacyjne kursy języka niemieckiego
 9. zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wyjazdy edukacyjne i plenery malarskie.

Zajęcia rozpoczynamy 20 sierpnia 2012 r.
Harmonogram zajęć będzie wywieszony na tablicy informacyjnej

Wyjazd do Łucznicy w czerwcu roku 2012

Koordynator Krzysztof Łapacz


Copyright (c) 2006. Sobol Design. Wszystkie prawa zastrzeżone.