Informacje ogólne


   Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicz w Sobolewie przedstawia bogatą ofertę edukacyjną dla tych, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i zainteresowania.
Posiadamy:
 • Fachową kadrę pedagogiczną (kliknij),
 • Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym dwie komputerowe (kliknij),
 • Bogate zbiory biblioteczne, czasopisma informatyczne, filmy edukacyjne na DVD oraz komputery z dostępem do Internetu(kliknij),
 • Różnorodne koła zainteresowań (kliknij),
 • Dwa Zespoły Taneczne (kliknij),
 • Plac zabaw dla dzieci (kliknij),
 • Dużą halę sportową i dodatkowo salę gimnastyczną (kliknij),
 • Korty tenisa ziemnego i boisko piłki plażowej (kliknij),
 • Możliwości korzystania z obiadów i świetlicy szkolnej,
  Szkoła posiada również bogatą ofertę dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i innymi dysfunkcjami rozwojowymi. W szkole funkcjonuje Gminne Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej: pedagog szkolny, logopeda, terapeuta i fizjoterapeuta.
 • Copyright (c) 2006. Sobol Design. Wszystkie prawa zastrzeżone.