Projekt matematyczny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz ich rodziców

MATEMATYCZNA HISTORIA


FESTIWAL GIER MATEMATYCZNYCH

W dniach 7, 8, 9 grudnia 2016 r. odbywał się Festiwal Gier Matematycznych, podczas którego uczniowie zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum, mogli przetestować gry dydaktyczne oraz rozwiązywać krzyżówki i rebusy zaprojektowane i wykonane przez uczestników projektu „Matematyczna historia”. W atmosferze zabawy uczniowie mogli sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności matematyczne.

K. Stodulska


"JEDEN Z DZIESIĘCIU" - quiz matematyczny

W ramach projektu "Matematyczna historia" został przeprowadzony test sprawdzający wiedzę i umiejętności matematyczne uczniów w trzech kategoriach wiekowych (klasy IV, V i VI). Dziesięciu uczniów z każdej kategorii wiekowej wzięło udział w quizie matematycznym „Jeden z dziesięciu”. Bazę pytań do tego quizu opracowali wybrani uczniowie biorący udział w projekcie. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.

K. Stodulska


Szlakiem Tadeusza Kościuszki i Bitwy pod Maciejowicami

26 października, w ramach projektu MATEMATYCZNA HISTORIA, uczniowie podążali Szlakiem Tadeusza Kościuszki i bitwy pod Maciejowicami. Odwiedzili Kopiec Kościuszki w Krępie, Drzewo-pomnik, pod którym odpoczywał naczelnik insurekcji, pomnik z kosami na sztorc postawiony w hołdzie kosynierom. W muzeum Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach uczniowie poznali przebieg bitwy i historię życia bohatera. Podczas wycieczki uczestnicy projektu zbierali informacje zawarte w liczbach (np. daty) oraz wykonywali pomiary i obliczenia.

Zebrane dane posłużą do tworzenia krzyżówek liczbowych, rebusów i wykreślanek.

K. Stodulska


Tam, gdzie urodził się Henryk Sienkiewicz - wycieczka do Woli Okrzejskiej


23 września odbyła się wycieczka do Woli Okrzejskiej, podczas której uczniowie zwiedzali muzeum Henryka Sienkiewicza oraz miejsca związane z życiem wielkiego pisarza, takie jak: kościół - miejsce chrztu, cmentarz i kopiec. Poznawali zarówno historię patrona szkoły a także doskonalili umiejętności matematyczne wykonując pomiary odległości, wysokości i szerokości rzeźb oraz różnych przedmiotów związanych z postacią H. Sienkiewicza.

K. Stodulska


Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań matematyką oraz zaangażowanie rodziców do współpracy z dziećmi i szkołą.

W ramach projektu uczniowie klas IV-VI wezmą udział w dwóch wycieczkach: „Szlakiem Tadeusz Kościuszki i Bitwy pod Maciejowickiej” oraz „Tam, gdzie urodził się H. Sienkiewicz”. Po każdej wycieczce odbędą się zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczycieli matematyki i informatyki, na których, pracując w grupach, uczniowie wraz z rodzicami będą projektować i wykonywać gry matematyczne związane tematycznie z wycieczkami. Jedna z grup opracuje bazę pytań do quizu matematycznego. W ramach projektu zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów. Dziesięciu uczniów, którzy osiągną najlepsze wyniki weźmie udział w quizie „Jeden z dziesięciu”. Dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe. Na zakończenie zostanie zorganizowany trzydniowy „Festiwal gier matematycznych”, podczas, którego uczniowie całej szkoły i ich rodzice oraz zaproszeni uczniowie gimnazjum, będą mogli zagrać w gry opracowane przez uczestników warsztatów. W ten sposób, poprzez gry i zabawy edukacyjne, uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności matematyczne.

W czasie trwania festiwalu odbędzie się plebiscyt na najciekawszą grę. Autorzy najlepszych gier zostaną nagrodzeni.

Projekt trwa od 5 września do 9 grudnia 2016 roku.

Koordynator K. Stodulska  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku


PROJEKTY Z LAT POPRZEDNICH


Projekt matematyczny dla uczniów gimnazjum
MATEMATYKA UCZY I BAWI - 2015


Quiz matematyczny - JEDEN Z DZIESIĘCIU

Na zakończenie projektu Matematyka uczy i bawi, został przeprowadzony wśród uczniów gimnazjum test sprawdzający wiedzę i umiejętności z matematyki. Dziesięć osób, które osiągnęły najlepsze wyniki wzięło udział w quizie „Jeden z dziesięciu”. Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

K. Stodulska
A.S.


DZIEŃ KRÓLOWEJ NAUK

9 grudnia 2015 r. odbył się Dzień Królowej Nauk, podczas którego uczniowie gimnazjum mogli przetestować gry dydaktyczne oraz rozwiązywać krzyżówki i rebusy zaprojektowane i wykonane przez uczestników projektu „Matematyka uczy i bawi” . W atmosferze zabawy uczniowie mogli zarówno sprawdzić jak i doskonalić swoje umiejętności matematyczne.

K. Stodulska
A.S.


Uczniowie gimnazjum na lekcji matematyki w LO w Sobolewie

23 listopada uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w lekcji matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Sobolewie.

Zajęcia prowadzone przez panią Beatę Rutkowską dotyczyły powtórzenia wiadomości o liczbach rzeczywistych. Uczniowie klasy I liceum dzielili się wiedzą z zakresu wartości bezwzględnej, przedziałów liczbowych i logarytmów. Uczniowie obu szkół wspólnie pracowali w grupach.

K. Stodulska
A.S.


Spotkanie z nauczycielem matematyki z LO w Sobolewie

Dnia 29 października 2015 r. do naszej szkoły została zaproszona Pani Beata Rutkowska - nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Sobolewie. W spotkaniu brali udział uczniowie uczestniczący w projekcie ''Matematyka uczy i bawi''. Pani Beata wraz ze swoimi uczennicami przedstawiła jakie umiejętności matematyczne należy rozwijać w gimnazjum, aby nauka w liceum nie sprawiała problemu.

Foto

K. Stodulska
A.S.


Ruszyła "produkcja" gier matematycznych!

Uczniowie klas III w ramach projektu "Matematyka uczy i bawi", przygotowują pod kierunkiem Pani Agnieszki Kalbarczyk, gry matematyczne dla klas II. Przypominając sobie definicję i własności potęgowania uczennice z grupy projektowej wspólnie w chmurze opracowały karty do gry Bingo-potęga.

W przygotowaniu kolejne gry - potęgowe Memory, pierwiastkowa gra w Piotrusia i krzyżówki.

Dostarczyła K. Stodulska
A.S.


Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań matematyką, a także przełamanie stereotypu, że matematyka jest przedmiotem trudnym i nieprzyjaznym.

W ramach projektu uczniowie klas trzecich gimnazjum będą projektować i wykonywać gry matematyczne dla kolegów i koleżanek z klasy drugiej a uczniowie klas drugich - dla klasy pierwszej.

W ten sposób uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych oraz na lekcjach będą doskonalić swoje umiejętności matematyczne poprzez gry i zabawy edukacyjne. Na zakończenie zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów. Dziesięciu uczniów, którzy osiągną najlepsze wyniki weźmie udział w quizie ''Jeden z dziesięciu''. Dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe. W ramach projektu zostanie zorganizowany ''Dzień Królowej Nauk'', podczas którego uczniowie całej szkoły będą mogli zagrać w gry opracowane przez swoich kolegów.

Projekt trwa od 14 września do 14 grudnia 2015 r.

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

Koordynator K. Stodulska  


Liczba wejść:
Copyright (c) 2006. Sobol Design. Wszystkie prawa zastrzeżone.