AKTUALNOŚCI 2012/13


| wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń-luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |


Przystąpiliśmy do programu ''Szkoły Promujące Zdrowie''

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu - ''Szkoły Promujące Zdrowie''.

Ten program ma na celu uświadomienie uczniom korzyści płynących :

 • ze zdrowego odżywiania,
 • aktywności ruchowej,
 • poczucia bezpieczeństwa,
 • dbania o swoje zdrowie

Żeby zostać kandydatem programu ''Szkoły Promującej Zdrowie należało podjąć następujące działania:

- przeprowadzić szkolenie Rady Pedagogicznej
- podjąć uchwałę dotyczącą akceptacji naszego przedsięwzięcia
- przeprowadzić ankietę wśród uczniów i rodziców
- przeprowadzić głosowanie uczniów potwierdzające przystąpienie do programu
- ogłosić konkurs na logo i hasło ''Szkoły Promujące Zdrowie''.

Głosowanie

Dyrekcja szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 10.01.2012 powołała Zespół ds. Promocji Zdrowia w składzie:

- Hanna Banaszek - nauczyciel biologii
- Halina Janisiewicz - nauczyciel przyrody
- Ewa Figacz - nauczyciel nauczania zintegrowanego
- Renata Jankowska-Babik - pedagog
- Paweł Białecki - nauczyciel wychowania fizycznego
- Jolanta Dudek - pielęgniarka szkolna
- Lena Sierańska - rodzic.

Już na pierwszym spotkaniu zespół opracował systemowe działania w zakresie promocji zdrowia, które zostały zrealizowane w ciągu roku:

- Pogadanki na godz. wych. nt. zdrowego odżywiania, używek i polubownego rozwiązywania problemów (wg ankiet poziom agresji w szkole jest niski).

- Przygotowanie apelu promującego zdrowie: plakaty, prezentacje multimedialne, gazetki, sporządzanie i degustacje zdrowych potraw, festiwal piosenki o zdrowiu i higienie, rozstrzygnięcie konkursu na logo i hasło szkoły promującej zdrowie

 • akcja ''Szklanka mleka'',
 • akcja ''Owoce w szkole'',
 • nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • korzystanie przez uczniów z porad psychologa i pedagoga szkolnego.

- Na zajęciach technicznych realizowano moduł ''O żywności i żywieniu'' - uczniowie wg jadłospisów przygotowanych przez siebie, przyrządzali dania, zachowując odpowiednią jakość potraw, higienę i estetykę podawanych posiłków. W ten sposób kształtują świadomość konsumenta przy wyborze produktów (substancje dodawane do żywności). Przede wszystkim znają negatywny wpływ fast foodów na zdrowie człowieka.

W naszej szkole odbywają się również zajęcia wspierające promocję zdrowia:

- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej, SKS, aerobik, koło taneczne, wycieczki rowerowe, wyjazdy na basen, gry w tenisa stołowego i ziemnego, gra w szachy, spotkania z dietetykiem oraz spotkania nt. używek i przemocy w cyberprzestrzeni.

Instytucje wspierające nas w programie ''Szkoły Promujące Zdrowie'' to:

Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice, SANEPID, GOPS, Ośrodek Zdrowia, Policja, Parafia, PPP w Garwolinie, COMS - Warszawa, Urząd Marszałkowski, Fundacja Pedagogium.

Podsumowaniem wszystkich działań był apel promujący zdrowie i zdrową żywność.

Rozstrzygnięto konkurs na hasło, które brzmi:

''Zdrowo jemy i żyjemy''

Było ono myślą przewodnią działań w roku szkolnym 2011/2012.

Spośród wielu prac, które wpłynęły na konkurs wybrano właśnie to logo:

A tak, bawili się uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum na apelu:

W roku szkolnym 2012/2013 mottem przewodnim jest hasło ''Aktywni dla zdrowia''.

Opracowały:
H. Banaszek
H. Janisiewicz

A.S.

**************************

Wyniki Powiatowego Konkursu
''NARKOTYKI - TERAŹNIEJSZOŚĆ BEZ PRZYSZŁOŚCI''

Na powiatowy konkurs plastyczny z zakresu profilaktyki uzależnień napłynęło ponad 150 prac plastycznych w 3 kategoriach wiekowych. Nasi uczniowie, pod kierunkiem p. E. Rogulskiej przygotowali prace na konkurs plastyczny, i zajęli pierwsze miejsca w dwóch z trzech kategorii wiekowych! Jury w składzie: Zbigniew Marciniuk, Monika Metera (plastyk), Marek Banaszek (plastyk), przyznało nagrody:

W kategorii szkół podstawowych:

Mateusz Rogulski - 1 miejsce nagrodzona praca

W kategorii gimnazjów:

Aniela Zabielska - 1 miejsce nagrodzona praca

Więcej o konkursie

E. Rogulska

A.S.

**************************

Bezpłatne leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie przy udziale środków Narodowego Funduszu Zdrowia realizuje Program bezpłatnego leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, uczęszczających w roku szkolnym 2012/13 do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Osobą odpowiedzialną za koordynację działań związanych z realizacją Programu, od strony SP ZOZ jest pielęgniarka, pracująca w Gabinecie Stomatologicznym, tel. (25) 682 30 23.

Miejsce realizacji: Gabinet Stomatologiczny, Przychodnia przy ul Staszica 18 w Garwolinie

Czas realizacji: rok szkolny 2012/2013

Program profilaktyki jest BEZPŁATNY.

Czas pracy Gabinetu Stomatologicznego:

 • Poniedziałek 13:00-18:00
 • Wtorek 07:30-13:30
 • Czwartek 07:30-13:30
 • Piątek 13:00-18:00
 • Sobota 10:30-16:30

Formularz zgody na badanie.

Ulotka informacyjna

Warunkiem udziału w Programie jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna dziecka na badanie i leczenie stomatologiczne.

A.S.

**************************

14 października
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dziś szczególny dzień - święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują - tymi słowami uczniowie klas drugich szkoły podstawowej powitali zgromadzonych na uroczystej akademii gości.

Rozbawiona publiczność przysłuchiwała się scenkom z życia klasy. Nauczyciele z kolei przysłuchiwali się uczniom, którzy wcielili się w ich role i pokazali, jak trudna jest ich praca. Wokół rozbrzmiewały piosenki popularnych zespołów, a grupa taneczna zaprezentowała się w wesołym korowodzie. Można było podziwiać barwne prace plastyczne uczniów tematycznie związane z tym świętem.

Jolanta Kalinowska
Anna Tuchowska

Uczniowie gimnazjum przedstawili ''Niespodziankę'', którą był pokaz mody nauczycielskiej

A.S.

**************************

Wizyta Deutsch-Wagen-Tou

Projekt Deutsch-Wagen-Tour został zrealizowany w Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie. Projektem zostały objęte wszystkie klasy pierwsze i drugie naszego gimnazjum. Pani lektor Agnieszka Żółkowska w dniu 11.10.2012 uatrakcyjniała zajęcia poprzez szereg zabaw językowych, np. zabawa z balonami, z matą animacyjną, praca w grupach. Lekcje przeprowadzono w sposób zabawny, a przy tym niekonwencjonalny. Wizyta Deutsch-Wagen-Tour dostarczył inspiracji i zachęcił do nauki języka niemieckiego uczniów naszej szkoły.

K. Pietrzak

A.S.

**************************

Galerie zdjęć kryją się pod miniaturkami. Chcesz obejrzeć - kliknij w zdjęcie

Copyright (c) 2006. Wszystkie prawa zastrzeżone.