AKTUALNOŚCI 2011/12


| wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń-luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec |

DZIESIĄTY JUBILEUSZOWY NUMER
GAZETKI SZKOLNEJ GIMNAZJUM

Prezentujemy kolejny numer gazetki szkolnej gimnazjum pt. "KontroWersja". Zachęcamy do czytania.

Dziesiąty numer gazetki możesz znaleźć na stronie głównej szkoły albo... Kliknij tutaj...

B.Z.

**************************

PROJEKT
"Szansa na dobry start"

Gmina Sobolew i Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie informuje, że od 2 stycznia 2012 r. do 21 czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III szkół podstawowych" pt. "Szansa na dobry start" w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt. "Szansa na dobry start" realizowany jest w naszej szkole w następujących formach:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu,
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
  • zajęcia biblioterapii dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
  • terapia integracji sensorycznej,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze.

Koordynator projektu: Zofia Beczek   

Link do załącznika

A.S.  

**************************


DZIEŃ KRAWATÓW

Samorząd Uczniowski ogłasza dzień 12 stycznia 2012 r. DNIEM KRAWATÓW.

Tego dnia wszyscy uczniowie (dziewczęta i chłopcy) powinni przyjść do szkoły „w krawacie”. Zapraszamy również Dyrekcję i Grono Pedagogiczne oraz Pracowników Obsługi do wspólnej zabawy.

Samorząd Uczniowski  

A.S.  

**************************

Galerie zdjęć kryją się pod miniaturkami. Chcesz obejrzeć - kliknij w zdjęcie

Copyright (c) 2006. Sobol Design. Wszystkie prawa zastrzeżone.